Co zrobić, aby do nas dołączyć
 

Zgłoś się do naszego koła PTTK!

Umów się na spotkanie* i przyjdź do nas!
Zabierz ze sobą:
 • dokument tożsamości
 • dwie fotografie (30x40mm)
 • pieniądze na składkę oraz wpisowe

Serdecznie ZAPRASZAMY!!!


*kontakt do skarbnika 603-089-272


Dlaczego warto należeć do PTTK? Czyli prawa i obowiązki członków ....

Członek PTTK ma prawo:

 1. korzytać z licznych rabatów przysługujących członkom PTTK;
 2. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
 3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
 4. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
 5. nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz tutaj.

Członek PTTK ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
 2. uczestniczyć w działalności PTTK;
 3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
 4. regularnie opłacać składkę członkowską.

Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa "Karta praw i obowiązków członka PTTK" stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.


Wysokości składek członkowskich:

 • Normalna - 32zł
 • Ulgowa - 16zł - składka obowiązuje w przypadku opiekunów szkolnych kół PTTK, osób małoletnich do ukończenia 16 roku życia, młodzieży szkolnej i młodzieży akademickiej studiującej – do ukończenia 26 roku życia, żołnierzy niezawodowych, emerytów, rencistów i inwalidów oraz bezrobotnych.
 • Ulgowa - 8zł - składka obowiązuje w wypadku nowowstępujących osób małoletnich do ukończenia 16 roku życia oraz młodzieży szkolnej i młodzieży akademickiej – do ukończenia 26 roku życia.

Wysokość składki i wpisowego w roku 2009 reguluje Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 279/XVI/2008 oraz Zarządzenie Nr 6/2008 Sekretarza Generalnego ZG PTTK w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 279/XVI/2008 dotyczącej wysokości składek członkowskich PTTK za rok 2009 oraz wysokości wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2009.


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=